top of page
shutterstock_1811179309.jpg

התפטרות לשם טיפול בילד

התפטרות לשם טיפול בילד מעסיקה נשים רבות לאחר הלידה. נשים רבות אינן מעוניינות או שאינן יכולות לשוב למקום העבודה הקודם לאחר הלידה, והידיעה כי החוק מאפשר התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים, היא קוסמת ומושכת. זכאות לפיצויי פיטורים - ראשית כל, אין הכרח שתהיה "סיבה מוצדקת" להתפטרות לשם טיפול בילד. כל אשה אחרי לידה יכולה להתפטר על מנת לטפל בילד, והיא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים במידה והיא עבדה באותו מקום (כולל חופשת הלידה) יותר משנה. זה לא חייב להיות מקרה שבו 'השעות לא נוחות', 'השעות ארוכות', 'העבודה היא במשמרות', 'מקום עבודה רחוק' או כיו"ב. ממש לא. שנית, בחוק לא כתוב כמה זמן צריך "לטפל בילד" לפני שמחפשים עבודה אחרת, זה יכול להיות 3 חודשים וזה גם יכול להיות פחות, או יותר. עוד דבר שמשתמע מן הצורך לטפל בילד הוא, שלא חייבים לשבת בבית כדי "לטפל בילד" אלא אפשר אפילו לחפש עבודה אחרת – אך זאת בתנאי שהעבודה האחרת היא נוחה יותר ו/או קרובה יותר ו/או פחות שעות ו/או ללא שעות נוספות ו/או בחצי משרה ו/או בעבודה מהבית ו/או ללא משמרות ערב או לילה, לפי הנסיבות הקונקרטיות של העבודה הקודמת ועל יסוד האפשרות להיות קרובה יותר וזמינה יותר לילד לאחר הלידה. ההתפטרות צריכה להיות עד גיל 9 חודשים. מאחר ויש לתת הודעה מוקדמת למעסיק, כדאי להודיע מספיק זמן מראש (משך ההודעה המוקדמת תלוי בוותק ובשיטת תשלום השכר – שעתית או גלובלית). אין הכרח לחזור לעבודה מחופשת הלידה על מנת להתפטר לשם טיפול בילד. אפשר להודיע למעסיק גם במהלך חופשת הלידה או החל"ת ואפילו עוד בזמן ההיריון על כוונה להתפטר בגמר חופשת הלידה. את הודעת ההתפטרות יש לעשות בכתב תוך מתן הודעה מוקדמת למעסיק, בהתאם לחוק. זכאות לדמי אבטלה - התפטרות על מנת לטפל בילד אמנם מזכה בפיצויי פיטורים אבל היא נחשבת להתפטרות לא מוצדקת ולכן היא לא מזכה מיידית בדמי אבטלה, אלא רק לאחר תקופת המתנה של 90 יום. ייתכנו מקרים ספציפיים שבהם ניתן לבקש לקצר את תקופת ההמתנה, ע"י פנייה בכתב לפקיד/ת התביעות בביטוח הלאומי, תוך מתן הסבר ונימוק משכנע לכך שלא הייתה לכן ברירה אלא להתפטר לאחר הלידה. נימוקים שרלבנטיים לבקשה מסוג זה הם: המעסיק לא היה יכול להציע משרת אם, המשרה היא במשמרות כולל עבודה בשעות הערב והלילה, המשרה כללה שעות נוספות מרובות, המשרה כללה נסיעות רבות בארץ או נסיעות לחו"ל, מקום העבודה היה מאוד מרוחק מהבית, וכיו"ב. הזכאות לדמי אבטלה תהיה בהתאם לגיל ולמספר הילדים בבית, עפ"י הנחיות הביטוח הלאומי, והיא כפופה לצבירת תקופת אכשרה עפ"י דרישות הביטוח הלאומי. אין אפשרות להתפטר מייד לאחר הלידה כדי ש-90 ימי ההמתנה יחפפו את תקופת חופשת הלידה. הדבר אינו אפשרי. חופשת לידה לחוד ותקופת המתנה לחוד. על מנת לתבוע דמי אבטלה מהביטוח הלאומי לאחר התפטרות לשם טיפול בילד, יש להגיש למעסיק מכתב התפטרות לפני תום חופשת הלידה, תוך מתן 'הודעה מוקדמת' כחוק, ולבקש ממנו "אישור תקופת העסקה". ניתן לגשת ללשכת התעסוקה עם גמר חופשת הלידה, ולאחר ההתייצבות בלשכה ניתן להגיש לביטוח הלאומי את התביעה לדמי אבטלה. ניתן לצרף את הבקשה בכתב לביטול או קיצור תקופת ההמתנה. גם הבעל יכול להתפטר על מנת לטפל בילד - התנאי הוא שאשתו עבדה לפחות 6 חודשים רצופים קודם לכן או שעסקה 12 חודשים רצופים כעצמאית, ושהיא עצמה לא ניצלה את הזכות להתפטר על מנת לטפל בילד. אפשרות אחרת היא שהבעל ינצל זכות זו כאשר אשתו חולה או נכה ואיננה מסוגלת לטפל בילד (לא עלינו). זוגות רבים מחליטים שהבעל יתפטר גם משום שפיצויי הפיטורים שלו בדר"כ גבוהים יותר וגם משום שדמי האבטלה שלו בדר"כ גבוהים יותר (כן, כן, גברים לרוב מרוויחים יותר מנשים). התפטרות מחמת הרעת תנאים - נשים רבות סובלות מהתנכלות של המעסיק לאחר החזרה מחופשת הלידה, ונאלצות להתמודד עם העובדה שהעובד/ת שהחליף/ה אותן במהלך חופשת הלידה, תפס/ה את מקומן והן למעשה אינן מוחזרות לתפקידן כמקודם. לא מומלץ להתפטר כאשר המעסיק מנסה להרע את תנאי ההעסקה לאחר החזרה מחופשת הלידה! אלא מומלץ לקבל יעוץ! אמנם התפטרות נראית כמו המוצא הקל – the easy way out – במקרה שהמעסיק מקשה עליכן לאחר החזרה מחופשת הלידה. אבל התפטרות מהעבודה במצב כזה, מעניקה לו "פרס" על התנהלות לא תקינה ולא חוקית, ולכן כדאי ורצוי לעשות זאת רק לאחר קבלת יעוץ משפטי כדי שלא תבטלו במו-ידיכן את האפשרות לתבוע על הרעת התנאים והאפלייה נגדכן.

bottom of page